Zijn in dit moeilijke schooljaar gestart met het traject vervroegd examen wiskunde. Lekker Bezig!